Smaranda Ursuleanu (n. 1995) este o artistă multi-media care trăiește și lucrează în Iași. Inspirată de activitățile si ritualurile existenței de zi cu zi, ea experimentează prin medii diferite pentru a își explora corpul, identitatea, vulnerabilitățile, precum și intimitatea. Feminitatea performată a Smarandei, precum și reprezentările vizuale subversive doresc să deconstruiască genul binary, convențiile și tabuurile despre corpurile și experiențele femeilor.” (Smaranda Ursuleanu, Mai 2020)

Smaranda Ursuleanu (b. 1995) is a multi-media artist based in Iasi, Romania. Inspired by the activities and rituals of our everyday existence, she experiments with various mediums to explore her body, identity, vulnerability and intimacy. Smaranda’s performative femininity and her subversive visual representations aim to deconstruct gender binary, conventions and taboos about women’s body and experiences.” (Smaranda Ursuleanu, May 2020)