Imagine: ©Mircea Grosu, fotografie analog, 2019/ Image: ©Mircea Grosu, analogue photography, 2019

Smaranda Ursuleanu (n. 1995) este o artistă multi-media care trăiește și lucrează în Iași. Inspirată de activitățile si ritualurile existenței de zi cu zi, ea experimentează prin medii diferite pentru a își explora corpul, identitatea, vulnerabilitățile, precum și intimitatea. Feminitatea performată a Smarandei, precum și reprezentările vizuale subversive doresc să deconstruiască genul binary, convențiile și tabuurile despre corpurile și experiențele femeilor.” (Smaranda Ursuleanu, Mai 2020)

Acest proiect este parte a proiectului multiannual tranzitiasi2020: periferie-istorie-artă contemporană. Smaranda Ursuleanu INSTAACTIVITY este prima contribuție publică din proiect, aceasta fiind urmată de o serie de rezidențe, cercetări, interviuri, transmisiuni în direct și premii, toate acestea având loc atât în 2020, cât și în 2021.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

en

Smaranda Ursuleanu (b. 1995) is a multi-media artist based in Iasi, Romania. Inspired by the activities and rituals of our everyday existence, she experiments with various mediums to explore her body, identity, vulnerability and intimacy. Smaranda’s performative femininity and her subversive visual representations aim to deconstruct gender binary, conventions and taboos about women’s body and experiences.” (Smaranda Ursuleanu, May 2020)

This project is part of the multiannual project tranzitiasi 2020: periphery – history – contemporary art. Smaranda Ursuleanu is the first public contribution alongside a series of other research, residency, interviews, livestreams and awards activities that will take place in both 2020 and 2021.

Cultural project co-financed by The Administration of the National Cultural Fund.
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

INSTAACTIVITY artistă invitată: SMARANDA URSULEANU

19 mai – 19 iunie 2020
Numai online, pe contul de Instagram: @tranzitiasi

Într-adevăr, ne mutăm pentru o vreme pe Instagram. Sperăm să ne întâlnim acolo. Smaranda Ursuleanu, o artistă care trăiește și lucrează în Iași, a avut generozitatea să accepte invitația noastră și să preia contul.

În aceste momente în care suntem limitați doar la formate online de a prezenta artă, @tranzitiasi devine, pentru următoarele 4 săptămăni, un jurnal virtual expus sub forma Instagram stories (povestirilor Instagram), a postărilor sau poate a transmisiunilor în direct, toate venite din nevoia autentică de a ne conecta una cu alta. Instagram-ul este o expunere vizuală a intimității, a aspectelor mondene și ale vieții de zi cu zi prin idei despre proiecte trecute și viitoare, memorii, selfi-uri, meme, scurte video-uri performate de către noi înșine pentru prieteni / prietene, membri ai familiei, cunoștințe, colaboratoare sau complet necunoscuți / te.

en

INSTAACTIVITY GUEST ARTIST: SMARANDA URSULEANU

19th of May – 19th of June 2020
Only online, on Instagram account: @tranzitiasi

Indeed, we move for a while on Instagram. Looking forward to meet you there. Smaranda Ursuleanu, a Iasi based artist was so generous to accept our invitation and take over the account.

Limited to online formats of displaying art nowadays, @tranzitiasi becomes for the next 4 weeks a virtual diary exhibited through Instagram stories, posts and maybe lives from an authentic need to connect to each other. Instagram is a visual display of intimacy, mundane aspects and everyday activities, thoughts and ideas about past and future projects, memories, selfies, memes, short videos performed for ourselves, for our friends, family members, acquaintances, collaborators, and complete strangers.