Eduard Constantin este artist și designer, stabilit la București. Lucrează cu o varietate de medii și multe dintre proiectele sale au un caracter procesual, fiind dezvoltate ca serii în perioade lungi de timp. Proiectele sale recente includ „Trecători fără umbră” (începută în 2020), o serie de acuarele realizate în timpul situației de urgență cauzată de pandemia de coronavirus; „The Last” (începută în 2019), o serie de desene reprezentând specii înregistrate ca extincte din 1977 până în prezent; „Resurfaced” (începută în 2020), care cercetează de asemenea speciile extincte, care însă au reapărut; și „The First” (din 2015), o serie de desene care prezintă oameni, obiecte și situații care au creat un punct de referință și pe care artistul le consideră relevante pentru el personal sau pentru practica sa artistică.

eduardconstantin.ro

Eduard Constantin is an artist and designer based in Bucharest, Romania. He works with a variety of media and many of his projects have a processual character, developing as series on different periods of time. His recent projects include: “Passers-by with no Shadow” (2020-in progress), a series of watercolours realized during the emergency state caused by the coronavirus pandemic; “The Last” (2019-in progress), a series of drawings of species that went extinct, recorded since 1977, the year of his birth, “Resurfaced” (2020-in progress), again looking at species that went extinct but reappeared, and “The First” (2015-in progress), another series of drawings, depicting people, objects or situations that created a landmark and which the artist considers important for his own life or practice.

eduardconstantin.ro