Cercetare. Producție. Dialog constă în aplicarea alternativă a trei metode de lucru în câmpul producției de artă contemporană, în vederea schimbării pe termen mediu și lung a percepției asupra viitorului artei contemporane, în noul context determinat de modificările radicale de ordin social, cultural și politic impuse de pandemia Covid-19.
Prin intermediul celor trei module propuse (1. Cercetare. 2. Producție LIVE. 3. Dialog), proiectul își propune să deschidă discuţii despre situaţia culturală și socială din România și din Regiune, la momentul actual, subliniind necesitatea stringentă a scenei locale de artă contemporană de a se alătura inițiativelor asemănătoare active la nivel național. Astfel, timp de 14 luni, proiectul va intersecta în spațiul online rețelele din România, din regiune, dar și cele internaționale din care face parte tranzit.ro/ Iași pentru a asigura vizibilitatea scenei culturale din Iași în orizontul instituțional artistic internațional și pentru a disemina cât mai multe modele de bună practică instituțională locală. Privim anul 2020, ca pe un nou început pentru toate inițiativele de artă contemporană din lume, în care tranzit.ro/ Iași are un avantaj în privinţa experienței în Livestreaming. Proiectul Cercetare. Producție. Dialog permite și oferă echipei timpul de a concepe cea mai potrivită strategie și tehnologie de transmisiune live din scena de artă contemporană din România.
Ideea proiectului s-a născut în contextul pandemiei COVID-19 și a impunerii, pentru prima dată după 1999, a stării de urgență în România. În mod ironic, perioada respectivă a coincis cu apariția primelor evenimente de artă contemporană din Iași, prin Festivalul de Performance Periferic. Dacă atunci, evenimentele sociale extreme păreau, cel puțin geografic, îndepărtate (mineriadele din 1999), acum, în 2020, acestea merg până în proximitatea magazinului de cartier. În acest context, comunitatea artistică din Iași devine o comunitate puternic lovită economic și profesional. Toate deplasările, expozițiile și producțiile noi sunt afectate de necesitatea implementării lor într-un orizont temporal îndepărtat și neclar.
Astfel, în perioada următoare, tranzit.ro/Iași va face apel la solidaritatea colegilor din cadrul scenei de artă contemporană internațională în vederea colaborării în cadrul demersului de elaborare și implementare a strategiei de vizibilitate a scenei de artă contemporană locală. Apelul vine într-o perioadă în care mediul online devine suprasaturat, în condițiile în care toate instituțiile, muzeele, centrele de artă contemporană, precum și organizațiile de mărimi mai mici, la nivel global, vor activa aici. Prin urmare, acele practici care se dovedesc a fi cele mai experimentale și cele mai avangardiste vor fi cele care se vor impune la nivel de discurs.

Proiectul CERCETARE. PRODUCTIE. DIALOG se desfășoară în perioada 2020/ 2021 și este realizat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași prin programul de finanțare a proiectelor societății civile din Iași, in baza legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general din bugetul Primăriei Municipiului Iași.

RESEARCH. PRODUCTION. DIALOG

Using three different modules (1. Research. 2. LIVE production. 3. Dialogue), the project aims to open discussions about the cultural and social situation in Romania and in the region, at the moment, emphasizing the urgent need of the local art scene contemporary to join similar initiatives active at national level. Thus, for 14 months, the project will intersect in the online space the Romanian, regional and international networks of which tranzit.ro/ Iași is part in order to ensure the visibility of the cultural scene in Iași, in the international artistic and/ or institutional horizon and to disseminate as many models of good local institutional practice as possible. We look at the year 2020, as a new beginning for all contemporary art initiatives in the world, in which tranzit.ro/ Iași has an advantage when thinking of the experience accumulated in the past years (since 2016) in Livestreaming technology. Furthermore the Research. Production. Dialog project allows and gives to the tranzit.ro/ Iasi team the time to design the most appropriate strategy and technology for live transmission from the contemporary art scene in Romania.

The idea of the project was born in the context of the COVID-19 pandemic and the imposition, for the first time after 1999, of the state of emergency in Romania. Ironically, that period coincided with the appearance of the first contemporary art events in Iasi, through the Periferic Performance Festival. If then, the extreme social events seemed, at least geographically, distant from Iasi’s perspective (the mineriads of 1999), now, in 2020, they go as close as the neighborhood store. In this context, the artistic community in Iași becomes a community strongly hit economically and professionally. All new travel, exhibitions and productions are transformed by the need to implement them in a distant and unclear time horizon.

Thus, in the next period, tranzit.ro/Iași will appeal to the solidarity of colleagues from the international contemporary art scene in order to collaborate in the process of elaboration and implementation of a visibility strategy of the local contemporary art scene. The call comes at a time when the online environment is becoming oversaturated, as all institutions, museums, contemporary art centers, and smaller organizations globally will operate here. Therefore, those practices that prove to be the most experimental and the most avant-garde will be the ones that will prevail at the level of discourse.

The project RESEARCH. PRODUCTION. DIALOG / CERCETARE. PRODUCTIE. DIALOG will take place in 2020/ 2021 and is realised with the financial support of Iasi City Hall through the Programme of financial support of Civil Society projects from Iasi, law 350/ 2005, related to grants from public funds supporting not for profit activities from Iasi City Hall budget.