Proiectul TRANZIT.RO/ IAȘI 2020: PERIFERIE – ISTORIE – ARTĂ CONTEMPORANĂ este organizat de tranzit.ro/ Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

en

The project TRANZIT.RO/ IAȘI 2020: PERIPHERY – HISTORY – CONTEMPORARY ART/ TRANZIT.RO/ IAȘI 2020: PERIFERIE – ISTORIE – ARTĂ CONTEMPORANĂ is organised by tranzit.ro/ Iași and it is co-funded the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.