Valentin Cernat (1988) are o practică bazată pe cercetare artistică și, de multe ori, lucrează în proiecte colaborative.

Valentin Cernat (1988) has a research-based practice and is working on collaborative projects.