Sâmbătă, 8 octombrie, vă invităm să participați la lansarea publicației „Pata” – despre activismul cu privire la ghetoul Pata Rât din Cluj, alături de unul dintre editorii acesteia, Adi Dohotaru.

„Cartea este oglindă a diverselor inițiative civice trans-etnice pentru drepturile omului și dreptate socială, precum și împotriva rasismului care urmăresc deghetoizarea și impunerea unor politici locale și centrale menite să asigure drepturile locative ale tuturor cetățenilor și în mod particular ale categoriilor marginalizate.” (Adi Dohotaru)

Pata
Editori: Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene
Em. de Martonne street nr. 1, Cluj, Romania
Director: Laura Herța
Colecţie coordonată de / Series coordinated by: Enikő VINCZE
Tehnoredactare și copertă / Graphic design: Szilárd MIKLÓS
Caractere tipografice / Typefaces: Proxima Nova, Apex Serif
© EFES, 2016
Printed in Cluj, Romania
ISBN: 978-606-526-218-8

Acest volum a fost publicat prin grantul CNCS – UEFISCDI, PN-II-IDPCE-2011-3-0354 în cadrul cercetării Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a „ghetourilor țigănești” în România în context european (www.sparex-ro.eu).

Mai multe detalii despre publicație se găsesc aici.

Adi Dohotaru (n. 1983) este activist clujean, cercetător și jurnalist, un mic vagabond între domenii umaniste și sociale. Folosește tehnica antropologiei performative în cadrul unei metodologii mai largi de angajament civic: Participatory Action Research. Se bucură că unele cauze apărate au avut succes și se întristează că altele mai importante n-au prea avut.

ADI DOHOTARU

tranzit.ro/ iasi
8 octombrie 2016